#เกาะล้านเปิดแล้ววันนี้ ได้เวลาหนีนายเที่ยวแล้วค่าทุกคน #เกาะล้านเปิดแล้ว ภายใต้มาตรการจังหวัดชลบุรี มี เรือโดยสารวิ่ง 3 รอบ/วัน (รอบเรือ 07.00/12.00/17.30 น.) ถ้าใครไปเที่ยวยังไงก็เที่ยวกันอย่างระมัดระวังนะ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวดด้วยนะคะ!!เปิดเกาะล้านตามมาตรการของจังหวัดชลบุรี ดังนี้

มาตรการการเดินทาง

-สำหรับชาวไทย
ให้แสดงบัตรประชาชนเพื่อเดินทางเข้า - ออกพื้นที่โดยผ่านจุดคัดกรองทั้ง
ฝั่งพัทยาและ เกาะล้าน

-สำหรับขาวต่างชาติ
แสดงหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางเข้า - ออกพื้นที่โดยผ่านจุดคัดกรองทั้งฝั่ง
พัทยาและ เกาะล้าน

-สำหรับแรงงานต่างด้าว
งดเดินทางเข้า - ออก พื้นที่

มาตรการวัคซีน
- ฉีดวัคน หรือ ไม่ฉีดวัดซีน ก็สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ใต้
- ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด ก็สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ได้

มาตรการทางเรือ : จำกัดผู้โดยสาร 75%

ㆍ เรือโดยสารทุกชนิด เดินเรือ 3 รอบ จากทำเรือหน้าบ้านและ ท่เรือแหลมบาลีฮาย
- จากพัทยา 7:00 12:00 และ 17:30 น
- จากเกาะล้าน 7:00 12:00 และ 17:30 น

ㆍ เรือสปี๊ดโบ๊ท / เรือนำเที่ยว เดินเรือได้ โดยจะต้องผ่านจุดคัดกรองทั้ง พัทยาและ เกาะล้าน

ㆍเรือขนส่งอาหาร เดินเรือได้ตามปกติ

มาตรการร้านจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม หาบแร่แผงลอย ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ
ㆍเปิดได้ไม่เกิน 20.00 น. และ งดการบริโภคสุราหรือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ใน
สถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาดและ จำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน
ㆍ ห้องปรับอากาศให้นั่งได้ ไม่เกิน 50% ของจำนวนที่นั่งปกติ
ㆍ พื้นที่เปิดที่มีอากาศสามารถระบายถ่ายเท เช่นร้านอาหารขนาดเล็ก หาบเร่แผง
ลอย รถเซ็น ให้นั่งได้ 75% ของจำนวนที่นั่งปกติ

มาตรการขนส่งของภาครัฐและ เอกชน
ㆍการขนส่งเงินของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตู้ ATM บนเกาะล้านให้ดำเนินการได้
ตามปกติ
ㆍขนส่งและไปรษณีย์ ดำเนินการได้ตามปกติ

*มาตรการที่พักและโรงแรม
ㆍเปิดได้ สระว่ายน้ำเปิดได้ ไม่เกิน 20.00 น. งดประชุมสัมนา งดกิจกรรมที่มีการร่วม
กลุ่มเกิน 25 คน

มาตรการชายหาด
ㆍใช้พื้นที่ดังกล่าวได้ไม่เกิน 20.00 น. งดการบริโภคสุราหรือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอ
ฮอร์ในสถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาดและงดรวมกลุ่มมั่วสุมที่สุ่มเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการ
แพร่ระบาดของโรค

มาตรการกิจกรรมและกิจการต่างๆในพื้นที่
ㆍปิด สถานบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ สนุกเกอร์ ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต
ㆍ เปิด ร้านนวดเพื่อสุขภาพ (เฉพาะการให้บริการนวดฝ่าเท้าเท่านั้น) ร้านเสริมสวย
(ตัดแต่งผม เท่านั้น)

มาตรการในพื้นที่สีแดงเข้ม
ㆍงดออกนอกเคหสถานเวลา 21.00 น. - 04.00 น.
ㆍห้ามดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
ㆍห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มเกิน 25 คน
ㆍให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่นอกเคหสถานทุกครั้ง
ㆍขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล

ประกาศ ณ วันที่ 30 ส.ค.2564
หมายเหตุ : มาตรการต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของจังหวัด

🙏 ข้อมูลจาก ข่าวสารเกาะล้าน https://www.facebook.com/kohlarn001/

เขียนและเรียบเรียงข้อมูลโดยแอดมิน Nitty Jomza