อุทัยธานีเป็นเมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัดวาอารามที่สวยงาม ตอบโจทย์ทั้งสายไหว้พระทำบุญ สายธรรมชาติ สายเที่ยวและสายกิน วิถีชิวิตสโลว์ไลฟ์ เมืองเล็ก ๆ  อย่างจังหวัดอุทัยธานี รอให้ทุกคนมาเที่ยวอยู่นะคะ

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่ทางจังหวัดผ่อนคลายนั้นมีดังนี้

1. วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)
2. จุดชมวิวบ้านชายเขา
3. หุบป่าตาด
4. วัดสังกัสรัตนคีรี
5. วัดอุโปสถาราม
6. เขาปลาร้า

7. จุดชมวิวบ้านชายเขา
8. ถ้ำเขาพระยาพายเรือ
9. เขื่อนทับเสลา
10. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
11. น้ำตกผาร่มเย็น.
12. วัดผาทั่ง
13. วัดถ้ำเขาวง
14. ตลาดชาวไฮ่
15. ต้นไม้ยักษ์ บ้านสะนำ
16. แก่นมะกรูด
17. ฝายกั้นน้ำปางสวรรค์
18. น้ำพุร้อนสมอทอง
19. เขื่อนห้วยขุนแก้ว

เขียนและเรียบเรียงข้อมูลโดย
Admin Nitty Jomza